dag0203luna-knren.png 02.07.2019 - Sidst redigeret - 02.07.2019

Hvad kræver det for at være med?

Deltagerne på uddannelsen skal komme fra et beskyttet værksted under § 103. Det er vigtigt, at deltagerne på uddannelsen er valgt af de andre medarbejdere med udviklingshæmning. Der er plads til to udviklingshæmmede miljørepræsentanter på uddannelsen fra hvert beskyttet værksted.

Ifølge loven skal der holdes et møde, hvor arbejdsgiver og arbejdsledere ikke må deltage. Det vil sige, at pædagoger og andet professionelt personale på det beskyttede værksted må ikke deltage.

Til mødet opfordres en eller flere til at stille op til arbejdsmiljørepræsentant. Det kan være en god idé at spørge på forhånd, hvem der kunne tænke sig at være arbejdsmiljørepræsentant. Stiller flere op, skal det afgøres ved en afstemning.

En arbejdsmiljørepræsentant vælges for 2 år af gangen. Der kan godt aftales en længere valgperiode, dog maksimalt 4 år.

Hvad skal arbejdsmiljørepræsentanten med udviklingshæmning være god til?
Det er vigtigt, at arbejdsmiljørepræsentanten er god til:

  • At tale med andre
  • At fortælle til andre, hvad han/hun har lært
  • At tage fotos fra egen arbejdsplads
  • At turde stille spørgsmål
  • At betjene en mus - (klikke på billeder i et program)


Hvad skal pædagogen være god til

Igennem uddannelsesforløbet skal der være en primær pædagog fra det beskyttede værksted, som følger arbejdsmiljørepræsentanten med udviklingshæmning. Pædagogen skal være:

  • indstillet på at samarbejde med deltagerne
  • i stand til at afsætte tid til at løse opgaver mellem uddannelsesdagene
  • IT-kyndig


AFSLUTTET PROJEKT - SIDEN OPDATERES IKKE!