1768962-1.jpg 02.07.2019 - Sidst redigeret - 02.07.2019

Arbejdsmiljøuddannelse for udviklingshæmmede

Medarbejdere med udviklingshæmning på beskyttede værksteder har brug for en længere indlæringsperiode samt et stort behov for sammenhæng og gentagelser.

Uddannelsen er derfor opbygget i et samspil mellem:

  • Uddannelsesdage
  • Praktiske opgaver for at fremme den bedst mulige indlæring
  • Hjemmeopgaver på det beskyttede værksted, hvor teori og de praktiske opgaver kan oversættes til de velkendte rammer, der er gældende for det enkelte beskyttede værksted


Praktiske opgaver

De praktiske opgaver foregår både på og mellem uddannelsesdagene for at understøtte det indlærte og sikre, at deltagerne forstår det i praksis. Der benyttes blandt andet interaktive medier, rollespil, tegneserier, billedmateriale samt andre visuelle metoder.

Den lovpligtige opgave
Den lovpligtige opgave foregår ud fra 6 temaer, som relaterer sig til arbejdsmiljøarbejdet på beskyttede værksteder. Tematiseringen er valgt for at understøtte målgruppen bedst mulig samt for at give mulighed for, at der kan arbejdes med temaet gennem hele uddannelsen.

Interaktive SMARTBOARDS
Opgaven bliver tilrettelagt ved hjælp af interaktive SMARTBOARDs, hvor deltagerne via piktogrammer, billeder og lyd præsenteres for en problemstilling, der er genkendelig fra det beskyttede værksted. Deltagerne bliver præsenteret for en række mulige løsninger i form af billeder, piktogrammer og små tegneseriestrips.

På den måde er problemstillingen såvel som løsningsmængden interaktiv, således at deltageren aktiverer det ved at sætte sin hånd på det. Hvorefter udsagnet bliver læst op. Opgaven består nu i at konstruere et svar, der er i overensstemmelse med den gældende lovgivning. Det kan ske ved med hånden at rykke rundt på de forskellige udsagn, et princip der kendes fra eksempelvis iPads.

AFSLUTTET PROJEKT - SIDEN OPDATERES IKKE!